Bedah Toraks Kardiovaskuler

Dr. Achmad Peter Syarief, Sp.BTKV

RS Immanuel
Senin(a)
Selasa(a)
Rabu(a)
Kamis(a)
Jumat14.00 - 16.00

Dr. Agung Prasmono, Sp.BTKV

RS Premier Surabaya
Senin19.00 - 21.00
Selasa19.00 - 21.00
Rabu19.00 - 21.00

Dr. Agung Prasmono, Sp.B-TKV

RS Bedah Surabaya
Jumat14.00 - 17.00

Dr. Agung Wibawanto, Sp.B, Sp.BTKV (K)

Dr. Agung W., Sp.B, Sp.BTKV

RSUP Persahabatan
Senin10.00 - 12.00
Selasa8.00 - 10.00
Kamis8.00 - 10.00

Dr. Agustian Sofian

RS Medika Permata Hijau
Senin(a)
Selasa(a)
Rabu(a)
Kamis(a)
Jumat(a)
Sabtu(a)

Dr. Alexander Jayadi, Sp.BTKV

RS Mitra Kemayoran
Selasa16.00 - 18.00
Jumat19.00 - 21.00
Sabtu19.00 - 21.00

Dr. Alfa Ferry, Sp.BTKV, FIHA

RS Medika BSD
Senin(a)
Selasa(a)
Rabu(a)
Kamis(a)
Jumat(a)
Sabtu(a)

Dr. Andreas A. L.

RS Mitra Keluarga Depok
Selasa19.00 - 21.00
Jumat19.00 - 21.00

Dr. Arinto Bono Adji, Sp.BTKV                

RS Jantung Harapan Kita
Kamis9.00 - 12.30

Dr. Arinto Bono Aji, Sp.BTKV        

RS Jantung Harapan Kita
Selasa14.00 - 15.30
Rabu14.00 - 15.30

Dr. A. Sigit Tjahjono, Sp.BT

Dr. A. Sigit Tjahyono, Sp.B, Sp.BTKV (K), MPH, MMR

RS Puri Indah
Senin11.00 - 13.0017.00 - 20.00
Selasa11.00 - 13.00
Rabu11.00 - 13.00
Kamis11.00 - 13.0017.00 - 20.00
Jumat11.00 - 13.00
Sabtu8.00 - 12.00

Dr. B. Sunoko, Sp.B-BTKV

RS Panti Rapih
Senin12.00 - 13.00

Dr. Budhi Adhiwijaya, Sp.BTKV

Siloam Hospital Lippo Village
Senin09.00 - 17.00
Selasa09.00 - 17.00
Rabu09.00 - 17.00
Kamis09.00 - 17.00
Jumat09.00 - 17.00
Sabtu08.30 - 12.00

Dr. Budi Gunawan, Sp.BTKV, FIHA

Dr. Budi Rahmat, Sp.BTKV                

RS Jantung Harapan Kita
Kamis9.00 - 12.30

Dr. Dicky Fakhri, Sp.BTKV    

RS Jantung Harapan Kita
Senin9.00 - 11.00

Dr. Dicky Fakhri, Sp.BTKV                    

RS Jantung Harapan Kita
Jumat9.00 - 11.00

DR. Dr. Fathema Djan Rachmat, Sp.B, Sp.BTKV (K)